Foredragsoversikt

Vil du booke foredrag med Elin Ørjasæter? Med 222 oppdrag de siste ti år, i tillegg til kåringen som årets formidler og årets underviser på Høyskolen Kristiania, er Elin være et trygt valg. Foredrag bookes gjennom Seminarpartner men send gjerne Elin en mail på forhånd for å sjekke dato og innhold. Mail er elin@orjas.no.

Her er liste over Elins oppdrag siste ti år. Listen inneholder 222 oppdrag som foredragsholder, konferanseleder, debatteleder  eller debattdeltaker fra og med 2009.

 

ÅR Kunde / arrangør Innhold
2019 Statens Arbeidsmiljøinstitutt Om #MeToo og konsekvenser for praksis i HR-funksjon og personalledelse
  Norges Farmaceutiske forening / Virke Apotek – varehandel eller helsetjeneste? Spesialbestilt foredrag for bransje
  KS Vestfold / Telemark Det politiske lederskapet møter utfordringene
  Tannhelsetjenesten i Oslo kommune Om kommunikasjon og ledelse på Leder- og medarbeidersamling
  Forum for ledelsesforskning i Nord-Norge Når sjefen blir en app – om arbeidsforhold i plattformøkonomi
  Ventilasjons- og blikkenslagmestrenes landsforbund Byggenæringen – mot et løsarbeidersamfunn?

 

  Autoriserte trafikkskolers landsforbund Er du en leder eller bare en struts? Lederopplæring
  Forskerforbundet Universitet i Sørøst-Norge, campus Ringerike Når sjefen blir en app – om arbeidsforhold i plattformøkonomi
  Norsk Industriarbeidermuseum på Vemork (Rjukan) Åpning av utstilling 1. mai, sammen med Line Eldring
  Fagforbundet Løsarbeidersamfunnet – får barna dine noen gang fast jobb?
  Norges Sykepleierforbund Rogaland Lederopplæring: Er du en leder eller bare en struts?
  KPMG Er det lurt å være kvinne med killerinstinkt?
2018 Fellesforbundet / Arendalsuka Løsarbeidersamfunnet. Lansering av bok. Innledning og panel
  Standard Norge/ Universitetet i Agder/ Arendalsuka Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse. Panel
  Virke / Arendalsuka Arbeidsmiljøloven 125 år. Panel
  Likestillingskonferansen v/Likestillingsombudet Det kjønnsdelte arbeidsmarked: Gjør det noe? Panel.
  Fafo «Den perfekte utenlandske arbeider». Innledning og paneldebatt om forskningsartiklene til Midtbøen og Horgen Friberg
  Norsk journalistlag Prekariatet på norsk, med særlig vekt på mediemarkedet
  Hordaland Arbeiderparti Løsarbeidersamfunnet, prekariatet på norsk og særlig vekt på politiske prosesser rundt reguleringene
  Arbeidsmiljøsenteret Løsarbeidersamfunnet, prekariatet på norsk
  Diabetesforbundet Ledelse og personlighet. Kommunikasjon på jobben
  Econa Nordland Personlighet og personlighetsforstyrrelser i arbeidslivssammenheng
  Felleskjøpet Agri Endringsledelse. Motivasjonsforedrag før større endringsprosesser i Felleskjøpet. Ledersamling.
  Kristiansand kommune Om ledelse, direkte kommunikasjon og oppfølging av medarbeidere med særlig vekt på helse-/omsorg. Alle ledere i tre kommuner før sammenslåing til storkommune.
  Norsk forening for service og renhold Er du en leder eller bare en struts? Om tydelig kommunikasjon og oppfølging
  Akershus journalistlag Om oppstart av nettavis (Arbeidsnytt). Dokumentasjon mangler, da dette ikke er på nett og jeg tok ikke betalt.
  Nordiske mediedager/Høyskolen Kristiania Generasjon snøfnugg. Er dette «generasjon forsiktig?» Dokumentasjon mangler da dette var en del av jobben min, men det lar seg google eller bekrefte at høyskolens markedsavdeling.
  Næringsdagane 2018 (i Sogn og Fjordane). Framtidas arbeidsmarknad – eit lausarbeidarsamfunn?
Om forholdet mellom teknologiutvikling, innovasjonskraft og tilsetjingsform 
  Oslo bygningsarbeidersamfunn Løsarbeidersamfunnet. Presentasjon av ny bok (med Line Eldring). Udokumentert foredrag da dette ikke er på nett og heller ikke var betalt.
  Oslo Tingrett, lunsjmøte Om sosiale medier. Har dommere ytringsfrihet? Udokumentert foredrag da dette ikke er på nett og heller ikke var betalt. Adm.dir i Tingretten kan eventuelt bekrefte.
  Norges Taxiforbund Løsarbeidersamfunnet. Om prekariatet på norsk, med særlig blikk på taxi-bransjen og reguleringene rundt den.
  Tekna Løsarbeidersamfunnet. Om prekariatet på norsk
2017 Parat / Arendalsuka Staten på sparebluss, hvor er innovasjonsrommet? Ledelse av debatt.
  Fellesforbundet / Arendalsuka Går vi inn i et løsarbeidersamfunn uten faste ansettelser? Innledning og debatt.
  Dagens Næringsliv, samling for kunder Ansette eller bestille? Å skaffe og holde på riktig kompetanse – et overblikk

 

  International Management Assistants – Høstkonferansen Ytringsfrihet versus lojalitetsplikt. Eksempler fra sosiale medier
  FunKon, for Høyskolen Kristiania Det virtuelle hotellet. Smart læring med video og støtteverktøy. Innslag i et foredrag av Henning Friberg. Udokumentert men trolig googles opp.
  Høgskolen i Oslo og Akershus Ytringsfrihet versus lojalitetsplikt. Eksempler fra sosiale medier, særlig vekt på høgskoler/universitet
  Knutsen OAS Shipping AS Hva kan vi lære av neanderthalerene
  KS Om ledelse i helse/omsorg i kommunene.
  Lederne, Rogaland Omstilling og ledelse. Psykologisk kontrakt.
  Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Prekariatet på norsk, med særlig vekt på kulturbransjen.

 

  Parat Luftfart Løsarbeidersamfunnet. Særlig vekt på luftfart.
  SBN Conference (SAP Norge) Fremtidens arbeidsmarked.
  Sør-Trøndelag fylkeskommune Tydelig kommunikasjon – mobbing i arbeidslivet. Arbeidsgivers styringsrett – hvordan skal den utøves? For skoleledere.
  Trondheim kommune Kombinasjon av to temaer: Tydelig kommunikasjon og profesjonell rekruttering.
  UNIO Folket og eliten: Kan folket og eliten leve side om side eller er det et konstant misforhold?
  OUS Forskerforbundet/Litteraturhuset Paneldeltakelse
  Faggruppen for psykomotorisk fysioterapi Konferanseledelse
2016 NEON NEON: Fra helsefarlige ledere til «mobbeparagrafen» – når forskning blir til jus og treffer arbeidsplassen

 

  Inspera Inspera: Om bruk av avanserte Multiple Choice-oppgaver som en mer valid eksamensform i faget Personalledelse. Kundesamling for Inspera

 

  Fafo / Arendalsuka Rekruttert på amatørvis. Hvordan få mer profesjonelle ansettelsesprosesser? Innledning om ny forskningsrapport fra Fafo og paneldeltakelse.
  Parat / Arendalsuka Arbeidsgiveransvar i nye økonomier. Ledelse av debatt
  SKUP-konferansen Deltakelse i debattpanel om juks i journalistikken.
  Arbeiderbevegelsen arbeidsgiverforening Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening: Om ytringsfrihet i arbeidsforhold – sondringen mellom arbeidstakers lojalitetsplikt og den grunnlovsfestede ytringsfriheten, samt om framveksten av sosiale medier endrer noe i dette forholdet.

 

  Thamskonferansen Om prekariatet på norsk, det nye løsarbeidersamfunnet.

 

  Arbeidsmiljøsenteret Arbeidsmiljøkonferansen: Økt avgangsalder- hvilken betydning har økt avgangsalder for eldres mulighet og vilje til å stå i arbeid lengre?
  EBAO, Entreprenørforeningen i bygg og anlegg i Oslo, Akershus og Østfold  

Går vi mot en todelt økonomi, en hvit og en svart? Om drivkreftene bak utviklingen i arbeidsmarkedet i bygg- og anleggsbransjen.

 

 

  Økonomirådgivning AS Om personlighet og arbeidsliv. Big Five. Kommunikasjonsproblemer i arbeidslivet i lys av personlighet (Big five-modellen).

 

  Hafslund Hafslund: Om drivkrefter bak sykefravær. Et sveip gjennom aktuell norsk forskning på kortids- og langtidsfravær. Dokumentasjon mangler, da dette var et gratisforedrag.

 

  Forskerforbundet Forskerforbundet på Nasjonalbiblioteket: Om ytringsfrihet i arbeidsforhold og sondring mot varsling. Særlige eksempeĺer fra offentlig sektor.

 

  Oslo Tingrett Oslo Tingrett, samling for alle faglige ansatte (dommere m.v.) Arbeidsprosesser og teknologi i juristmiljø. Blant annet om gjennomføring av rettssaker og det nye digitale saksbehandlingssystemet.

 

  Norsk trevareindustri Norsk trevareindustri, (organisasjon i NHO): Skråblikk på trevareindustrien. Elin Ørjasæter kåserer om industri, konkurranseevne og trevareindustrien.

 

 

  Viadukt Viadukt (studenorganisasjon) på Universitetet i Oslo: Om ytringsfrihet i arbeidsforhold, spesielt rettet mot studenter som snart skal ut i arbeidsmarkedet etter endt utdanning. Ikke dokumentert da dette var et gratisforedrag.

 

  Young retailers Oslo Young retailers Oslo: Om karriereutvikling, råd og tips. Ikke dokumentert da dette var et gratisforedrag.

 

  SAN, c/o NITO Om prekariatet på norsk, med særlig blikk på høytlønte. Delingsøkonomiens mulige effekter på arbeidsmarkedet.

 

  Kredinor Kredinor, kundemøte: Om personlighetspsykologi og gode og dårlige betalere

 

  Styreinformasjon as Konferanseledelse ved utdeling av Årets styreleder samt scene/filmet intervju med samme styreleder
  Nordea Private Banking NORDEA, kundemøte for private-banking-kunder: Innvandring og velferdsstatens finansiering. Særlig blikk på sammensetning av arbeidsstyrken.

 

  Norsk Sykepleierforbund Oppland Norsk sykepleierforbund – Oppland: Direkte kommunikasjon i arbeidsforhold: Er du en leder eller er du en struts? Verktøyet kommunikasjonstrappen.

 

  Oslo kommune, seksjon for personalledelse Oslo kommune: Om rekruttering og diskriminering. Særlige utfordringer ved rekruttering av minoritetsspråklige i ufaglærte stillinger i Oslo kommune.

 

  Etne og Vindafjord Næringsutvikling Vindafjord og Etne næringsforening: Om gründerskap og industriutvikling i distriktskommuner, med utgangspunkt i Exit, Voice and Loyalty (Hirchman).

 

 

2015 Yrkesorganisasjonens Sentralforbund / Arendalsuka Ledelse av debatt om arbeidsliv
  AFF, Solstrandprogrammet Solstrandagen. Kommunikasjon og ledelse.
  Kredinor Kredinor, kundemøte: Om personlighetspsykologi og gode og dårlige betalere

 

  Kredinor Kredinor, kundemøte: Om personlighetspsykologi og gode og dårlige betalere

 

  Lederne Lederne: Fra kunnskapsmedarbeider til løsmedarbeider?

 

  Marine Harvest Norway Marine Harvest: Om synet på lederrollen i ulike land, samt om mobbing i arbeidslivet (kulturforskjeller). For mellomledere på lakseslakteriet i Fosnavåg, med mange ulike etnisiteter i arbeidsstokken.

 

  NAV Akershus Hva er viktig for å rekruttere smart? NAV: God rekruttering er ikke-diskriminerende

 

  NBBL Hjelp, de ansatte er på Facebook! Om sosiale medier og arbeidsforhold

 

  Negotia Negotia. Fra kunnskapsmedarbeider til løsmedarbeider.

 

  Norges Interne Revisorers Forening NIRF Trondheim: Gruppepress og personlighetspsykologi. Om behovet for ytringsmot i internrevisorrollen.

 

 

  NITO Oslo og Akershus NITO: Om stillingsvern i endring. Framveksten av et prekariat.

 

  Oslo Universitetssykehus Universitetssykehuset: Kommunikasjon og personlighet på jobben. Med utgangspunkt i big five.

 

  Parat, region Øst Parat Larvik: Kommunikasjon på jobben.

 

  PWC Er det lurt å være kvinne med killerinstinkt?
  SSB Faktum er den nye oljen. Invitert for å gi et skråblikk på personmarkedsstatistikken, slik den framstår for aktive researchere/journalister, og da særlig på innvandringsfeltet.

 

  WinTid brukerforening Wintid: Motivasjon og måloppnåelse. Kundearrangement.

 

  Comfort-kjeden as Comfort-kjeden: Foredrag for yngre daglige ledere i kjeden. Kommunikasjon og personlighet hos ulike ledertyper.

 

 

  Arbeidsmiljøsenteret Debatt med arbeidsrettsadvokat Erik Råd Herlofsen: Hva er en verdig avslutning på den yrkesaktive delen av livet?

 

  Arvato Financial Solution Arvato: Hva kan vil lære av neanderthalerne? Om lederrollen fra førhistorisk tid til i dag. Med bakgrunn i samspillet personlighet (bigfive(/intelligens) og teknologiutvikling.
  Byggenæringens Landsforening NHO: Hvorfor trenger vi et organisert arbeidsliv? Om arbeidsinnvandring og sosial dumping.

 

  Bring cargo as Er du en leder eller bare en struts? Om kommunikasjon i lederrollen.

 

  Oslo kommune, bydel Nordre Aker Oslo kommune, Nordre Aker bydel: Om sykefravær og oppfølging av sykefravær, samt nyere forskning på temaet.

 

  Dell AS DELL. Samling for alle medarbeidere. Om bruk av sosiale medier og forholdet til arbeidsgiver.

 

  Fagakademiet Morgendagens arbeidsliv, personlighetstyper og utfordringer?

 

  Female Presence Østfold Er det lurt å være kvinne med killerinstinkt?
  Finansforbundet  Oslo og Akershus Finansforbundet: Mellomlederrollen i skvis mellom arbeidsgivers krav, teknologiutvikling og gode ledelsesprinsipper.

 

  Forskerforbundet Forskerforbundet. Karriere i akademia? Om personlighet (big five) og karriereutvikling, særlig med henblikk på akademisk personale.

 

  Hafslund as Hafslund: Å bli igjen etter en nedbemanning. Om survior syndrome.

 

  Helsedirektoratet Elefanten i rommet er fylla. Om alkohol og annen rusbruk og hvordan arbeidsgiver skal ta fatt i det.

 

 

  Kompetansesenter rus – region sør Elefanten i rommet er fylla. Om alkohol og annen rusbruk og hvordan arbeidsgiver skal ta fatt i det.

 

  NHO Service Om kommunikasjon på jobben. Mellomlederrollen. Kommunikasjonstrappen. Ikke dokumentert da dette var et gratisforedrag.
  Partiet Rødts landsstyremøte Om utviklingen i arbeidslivet, EØS-innvandring og lønnspress. Ikke dokumentert men omtalt i avisa Klassekampen og kan finnes i Atekst/Retriever

 

2014 Likestillingsombudet God rekruttering er likestilt rekruttering. Deltakelse i debattpanel.
  Human-Etisk forbund / Litteraturhuset Fra Stortinget til PR-byråene. Om overgangsregler/karantene for politikere som går til PR-bransjen
  BIEN  (Basic Income Earth Network) Norge Om borgerlønn versus dagens velferdsordninger. Litteraturhuset. Dokumentasjon mangler, da dette var et gratisforedrag.

 

  Petro Media News as Personlighetstesting, personlighet og lederegenskaper
  Pulpit 2014 Innovasjonskapasitet i Norge – hva skal til? Kompetanse, arbeidsmarked, klynger, distriktsutvikling.

 

  Salten Regionråd Saltentinget: Teknologi, innovasjon og distriktsutvikling.

 

  Skaun kommune Kommunikasjon på jobben, med særlig vekt på sondring ytringsfrihet, lojalitet til arbeidsgiver. Eksempler fra sosiale medier.

 

 

  Webcruiter as Om ulike personlighetstyper – ledelse – og hvem som lykkes – og mislykkes – i jobb

 

  Oslo kommune, Bydel Nordstrand Ledelse og medarbeiderskap. Sykefravær, særlig rettet mot situasjonen i helse- omsorg i kommunene.
  Bømlo kommune Samling for alle ansatte: Kommunikasjon på jobben
  Ernst & Young AS Kommunikasjon og ledelse, er kvinner noe annnet?

 

  Høgskolen i Nord – Trøndelag Fremtidens ledelse. Hva er en god sjef? Fra steinalder til google.

 

  NHO Oslo og Akershus Byråkratisering i arbeidslivet, konsekvenser for næringsdrivende.

 

  NHO Service Om ulike personlighetstyper – ledelse – og hvem som lykkes – og mislykkes – i jobb. For ledere av attføringsbedrifter.

 

  Nordbohus Hva kan vi lære av neanderthalerne?
2013 Norsk Redaktørforening Om dommen mot Dagbladet i Schenkensaken. Debattpanel.
  Forbundet Ledelse og teknikk Debatt med Gudrun Schyman om det kjønnsdelte arbeidsmarked.
  Innovasjon Norge Marte-konferansen. Er det lurt å være kvinne med killerinstinkt?
  Sandefjord håndverks- og industriforening Hva kan vi lære neanderthalerne. Hva kan vil lære av neanderthalerne?
  NHO Mat og landbruk Ledelse og samarbeid. Kommunikasjon på jobben.
  NKF Trøndelag Hva er en god sjef. Fra steinalder til google.
  Norsk Flygelederforening Personlighet på jobben. Med utgangspunkt i Big Five-modellen.
  Norsk konferansehoteller Er det lurt å være kvinne med killerinstinkt?
  Olav Thon Gruppen Konferanseledelse, samt foredrag og ledelse av servicemedarbeidere i detaljhandel
  SEB Er det lurt å være kvinne med killerinstinkt
  Skatteetatens Landsforbund Kommunikasjon på jobben
  Statoil Petroleum ASA Kommunikasjon på jobben.
  Tønsberg Næringsforening Om byråkrati og næringsutvikling
  Karrieredagen UiA Om karriere, for studenter som snart skal ut i arbeidslivet
  Abelia Kort innledning og debattdeltakelse
  AIG Property Casualty Er det lurt å være kvinne med killerinstinkt? Samling for kvinnelige ansatte
  Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) Kommunikasjon på jobben
  Coca Cola Enterprises Norge AS Er det lurt å være kvinne med killerinstinkt?
  Forbundet for ledelse og teknikk Er det lurt å være kvinne med killerinstinkt?
  Fylkesmannen i Østfold Om ledelse, personlighet og medarbeiderskap
  Kredinor Kredinor, kundemøte: Om personlighetspsykologi og gode og dårlige betalere

 

  Lindesnesregionen Er det lurt å være kvinne med killerinstinkt?
2012 Norsk pasientskadeerstatning Hva kan vi lære av neanderthalerne?
  Oljeindustriens Landsforening Hva kan vi lære av neanderthalerne?
  Private barnehagers landsforbund Hva kan vi lære av neanderthalerne
  Prognosesenteret AS Sosiale medier i markedskommunikasjon
  Norsk Kvinners Sanitetsforening Debattdeltakelse.
  SeeYou as Konferanseledelse
  Start NHH Hva sier kan psykometrien fortelle oss om kjønnsforskjeller i karriere?
  Næringsforeningen i Stavanger – foreningen Hva kan vi lære av neanderthalerne?
  Vinterfestuka i Narvik Hva kan vi lære a neanderthalerne?
  Valdres i Næringsforum BA Hva kan vi lære av neanderthalerne
  ZEvent as/ Bankkonferanse Om innovasjon og bankmarkedet
  Arbeids- og velferdsdirektoratet Om boligfinansiering og boligøkonomi
  BDO as Hva kan vi lære av neanderthalerne?
  Bransjeforening for Storkjøkkenleverandører Hva kan vi lære av neanderthalerne
  Canon Norge as Hva kan vi lære av neanderthalerne?
  Gyro as/ IBM Norge Hva kan vi lære av neanderthalerne?
  Norges Pelsdyravslag Hva kan vi lære av neanderthalerne?
  Informasjonskontoret for farge og interiør Hva kan vi lære av neanderthalerne
  Nordea Markets Er det lurt å være kvinne med killerinstinkt?
2011

 

Kommunens sentralforbund – Møre og Romsdalen Kommunikasjon og ledelse
  Aftenposten/Litteraturhuset Likestilling i revers? Debatt med Magnus Marsdal og Siv Jensen
  NHO, Sogn og Fjordane Sykefravær, uføretrygd, arbeidsdeltakelse
  Haugesundregionens Næringsforening Kommunikasjon og ledelse
  NHO Østfold Konferansier for regionsamling
  Levanger Kommune Ledelse i kommunal sektor
  Talerforum Norge AS Bokbad for NITO
  Jimmy Royal AS Rådgivning/foredrag om ledelse
  Områdedirektør Per Korsvik Kommunikasjon og ledelse, kommunesektoren
  Alta kommune Foredrag, kvinner og ledelse
  Norsk Industri Foredrag om sosiale medier
  NAV Arbeids- og velferdsdirektorat Kommunikasjon og ledelse
  Oppdalsbanken Hva kan vi lære av neanderthalerne
  Skanska Norge as Kommunikasjon og ledelse
  SAS Norge Kabinforening Kommunikasjon og ledelse
  Sparebanken Hedmark Hva kan vi lære av neanderthalerne
  Best Event AS/Norsk Tannlegeforening Hva kan vi lære av neanderthalerne
  Veidekke ASA Kommunikasjon og ledelse
  Info Tjenester as Hva kan vi lære av neanderthalerne
  Kreditorforeningen Midt- Norge Kommunikasjon og ledelse
  Lovisenberg Diakonale Sykehus Kommunikasjon og ledelse
  NAV Arbeidslivssenter Troms Kommunikasjon og ledelse
  Affecto Norway as Kommunikasjon og ledelse
  Sør-Varanger kommune Innovasjon og næringsutvikling
  Hamarregionen Utvikling Næringsutvikling i innlandet
  Hedmark Fylkeskommune Kommunikasjon og ledelse
  Foredrag Kielferga for Tollpost Globe Kommunikasjon og ledelse
  Compello Kommunikasjon og ledelse
  Nord – Fron kommune Om bruken av sosiale medier
2010 Gausdal Næringstorg Sosiale medier og omdømmebygging
  BIs årskonferanse Paneldelakelse, om sosiale medier
  NFØ- samling Kommunikasjon og ledelse
  Mjøskonferansen Næringsutvikling
  Oslo politiforening Om politiet, streiken og omdømmekonsekvenser
  KLP kommunekredit Kommunikasjon og ledelse
  Politiets data- og materielltjeneste Kommunikasjon og ledelse
  Kunnskapsparken Helgeland Innovasjon og næringsutvikling
  Reflektor Røros AS­ Konferansier for næringsutviklingskonferanse
  Confex Norge AS Kommunikasjon og ledelse
2009 NHOs årskonferanse Paneldeltakelse om helsepolitikk
  NHH-symposiet Mobbing i arbeidslivet
  BI Holdningskonferansen 2009 – svart arbeid – hva driver oss? Paneldeltakelse
  Føyen DA Kommunikasjon og ledelse
  Ringerike Næringsforum Næringsutvikling etter finanskrisen
  Utdanningsforbundet Kommuikasjon og ledelse
  Stavsmartn Nærings- og stedsutvikling
  Statkraft Kommunikasjon og ledelse
  EDB business Partner Kommunikasjon og ledelse
  Oppland Bondelag Landbruket: Innovasjon og utvikling
  Statnett Kommunikasjon og ledelse
  Innovasjon Norge Innovasjon, næringsutvikling og kvinnelige gründere
  Aust Agder fylkeskommune Women in business
  Naturviterne Karriereutvikling for naturvitere
  Kelly Services Næringsutvikling etter finanskrisen
  Vågå-seminaret Nærings- og distriktsutvikling
  Likestillingssenteret Er det lurt for kvinner å ha killerinstinkt?
  STH Engineering Kraft-konferansen
  Skattedirektoratet Paneldeltakelse
  EBL Kompetanse Kvinnekonferansen
  ACnielsen Norge AS c/o Tata Consultancy Se Kommunikasjon og ledelse
  Almennlegeforeningen Undervisning/kurs i ledelse av legekontor
  Arbeidsmiljøsenteret Om arbeidsmiljøundersøkelser m.v.