Kriminelle bygger Norge: Kollaps i byggenæringen i Oslo-området

Einar Haakaas har skrevet boka ”Svartmaling, kriminelle bygger Norge”. Det er en sjokkerende dokumentasjon av organisert kriminalitet og myndighetenes lammelse.  Arbeidstilsynet fungerer i dag på en måte som gir fritt spillerom for de kriminelle” skriver Haakaas, ”samtidig behandles seriøse, som får brorparten av kontrollene, som om de var useriøse”.

Hvor var partiene i valgkampen i kampen mot arbeidslivskriminalitet? Lov- og orden-partiet Fremskrittspartiet og næringspartiet Høyre var fraværende. Jonas Gahr Støre derimot, snakket jevnt og trutt om arbeidslivskriminalitet. Men det gav ingen oppslag i Dagsrevyen, bare i Klassekampen. Da Aftenposten valgte ut de viktigste politiske sakene 9. september hadde de bare to saker om arbeidslivspolitikk. Til sammenlikning hadde de elleve saker om oppvekst/grunnskole og hele seks saker om landbruk, deriblant to om ulv/beitenæring og ett om pelsdyr. Den ene arbeidslivssaken de hadde plukket ut handlet om midlertidige ansettelser og den andre om sekstimersdagen. Er det noen seriøse politikere som har vært opptatt av sekstimersdagen de siste ti årene? Mangelen på interesse for arbeidslivsfeltet i pressen er til å gråte av.

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES) kom nylig med rapporten ”Arbeidslivskriminalitet i Norge, situasjonsbeskrivelse 2017”. Her kan vi lese at arbeidslivskriminaliteten vokser og at innvandring er en av de drivende faktorene bak. Og dermed skulle vi tro at Fremskrittspartiet, også det mest innvandringskritiske partiet, skulle gripe saken begjærlig? Nei. Det er nemlig EØS-innvandring og Schengen-samarbeid som muliggjør mafia i Norge, i mindre grad asylsøkere og slett ikke islam.

Einar Haakaas bok ”Svartmaling” handler om hvordan albanske kriminelle nettverk har overtatt deler av malerbransjen. De driver storstilt skattesvindel gjennom godt organisert hvitvasking. I artikkelen ”Legg ned Arbeidstilsynet” (Aftenposten 21.08.2017) beskriver Haakaas hvor hjelpeløst tilsynet er i møte med organisert kriminalitet, et bilde som underbygges i NTAES-rapporten (s 5). Metodene for svindel blir stadig mer sofistikerte.

Skadepotensialet på den norske velferdsmodellen er så stort at det er mest fristende å lukke øynene. Akkurat det ser det ut til at dagens regjering har gjort, Anniken Hauglies forslag til lovendringer før sommeren var ”too little, too late”. Den ledende opinionsdanneren på Høyresiden, Civita, har ikke publisert en, ikke en rapport om arbeidslivskriminalitet. De har derimot vært opptatt av at tiltak mot sosial dumping ikke skal hindre legitim konkurranse, og det er et prisverdig mål. Men hvis huset brenner er det for sent å påpeke at brannalarmen ikke var patent fordi den slo ut for ofte.

Jeg stemte borgerlig. Nettopp derfor blir jeg så oppgitt over at de blåblå ikke oppfatter alvoret. Vi snakker ikke om en snekker som innimellom jobber svart. Vi snakker om fiktive selskaper som skriver falske fakturaer og med fiktive ansatte som er langtidssykmeldt slik at skurkene håver inn pengene fra NAV. Mens de virkelige ”ansatte” jobber på slavelønn med falske ID-kort.

Hvis Høyre mener alvor med å være næringsvennlig og hvis Fremskrittspartiet mener alvor med lov og orden bør de lytte til og samarbeide med LO på dette området. For det er LO som har kompetansen og hundretusenvis av potensielle varslere i form av medlemmer ute på arbeidsplassene. Å gi økt fradrag for fagforeningskontingent er nærmest for billig borgervern å regne, slik deler av privat sektor har blitt.

Realitetsorienteringen hos de blåblå er fraværende. De vil gi mer penger til et arbeidstilsyn som ikke virker i stedet for å lytte til tillitsvalgte ute i felt. Torbjørn Røe Isaksen sa til Klassekampen tirsdag 12. september at det blir vanskelig for Høyre å være ”konstruktive” i møte med LO framover. Han er sur etter valgkampen, fordi LO-folkene var aggressive og uetterrettelige. Det var de sikkert, men det er fortid nå. Hvis arbeidsministeren tenker som kollega Røe Isaksen vil de borgerlige tape enda mer tid i kampen mot mafiaene. Arbeidslivskriminalitet er riktignok bare er en liten del av trepartssamarbeidet, men det er den delen der det mest står på spill for samfunnet som helhet. Det er på tide at de blåblå våkner fra Torneroses drømmesøvn om det norske arbeidslivet.

 Denne saken sto først på trykk i Morgenbladet