Lars Gule: OK som terror-kommentator?

Hittil i år har Kringkastingsrådet, der jeg er medlem, mottatt en rekke klager på bruken av Lars Gule som ekspertkommentator. Det klages på at han er for venstreorientert og at NRK ikke bør bruke en som er dømt for terrormedvirkning til å kommentere terror.

Mens rådet diskuterte bruken av Lars Gule sneiet vi også innom bruken av Helge Lurås. For Lurås på sin side oppfattes også som lite objektiv, men da av andre klagere. De klager på at han er for høyreorientert. Lars Gule blir brukt tre ganger så mye som Helge Lurås, ifølge NRKs egen opptelling før møtet (bestilt av undertegnede). Og det er vel ikke så rart: Lars Gule deler NRK-ansattes egne politiske preferanser. I hvert fall hvis vi skal dømme etter den årlige målingen av journalisters politiske holdninger, utført av Frank Aarebrot. Journalister stemmer lengre til venstre enn folk flest.

Rådets leder Per Edgar Kokkvold stilte spørsmål ved hvorfor Gule og Lurås presenteres så ulikt. Gule presenteres som ”terrorforsker”, noe han ikke er, han er filosof og har forsket på religion generelt og islam spesielt. Helge Lurås derimot introduseres som ”kontroversiell” og ”sterkt islamkritisk”. Lurås blir altså ofte utstyrt med varseltrekant fra NRK før de slipper ham løs på det norske folk.

Mens Lurås så vidt vi vet er ustraffet så var Gule en av våre mest kjente kriminelle i det herrens år 1977. Da ble han dømt i Libanon for besittelse av sprengstoff i forbindelse med planlegging av en terroraksjon. Bør det opplyses når NRK bruker ham som kommentator om terror? Jeg var den eneste i rådet som insisterte på det. Ikke fordi en slik opplysning er diskvalifiserende, men fordi den er relevant når mannen uttaler seg om nettopp terror.

NRK-ledelsen derimot, mente det var unødvendig å opplyse seerne om Gules fortid. Det er jo så lenge siden, og folk vet det fra før, ifølge NRKs direktører. Og joda, blant oss rundt bordet, middelaldrende mediefolk og gamle politikere, er dette godt kjent.

Ettersom jeg underviser på en høyskole er det fort gjort for meg å undersøke hva andre typer folk, nemlig studenter i ledelsesfag, vet om Lars Gule. Det var 34 studenter i klassen og de fikk en kahoot (en digital quiz) der første spørsmål var et bilde av Lars Gule. Heter han Ervin Kohn, Lars Gule, Lars Olsen eller Alf van der Hagen? Dersom studentene hadde tastet vilt, som apekatter, hadde en av fire tastet riktig ettersom det var fire alternativer. Halvparten koblet navn og bilde riktig, altså godt over apekatt-nivå.

Er Lars Gule kommentator i Aftenposten, statssekretær, islamforsker eller leder for antirasistisk senter? Kun 8 gjettet islamforsker som var riktig svar, like mange riktige svar som det apekattene hadde klart. Så fikk de vite at han var domfelt for noe som ung, og de fikk fire alternativer om hva dommen gjaldt. Men nå buklandet hele undersøkelsen fordi en student høyt og begeistret ropte ”Norges første terrorist!” ut i klassen. En venninne av ham hadde nemlig Lars Gule som lærer, og på Høyskolen i Oslo snakket ”alle om det”, sa han. Han var en av to i klassen som visste dette fra før, den andre, altså en eneste student av 34 kjente til Gules fortid gjennom noe han hadde ”lest på nettet”.

Uka etter ble klassen stilt følgende spørsmål: Lars Gule ble terrordømt for 40 år siden. Bør vi som seere vite det når han kommenterer terror? Nå var det 29 elever i klassen. Av dem var det en – 1- person som mente det var unødvendig å informere fordi det var irrelevant. Ingen stemte på alternativet at dette var så lenge siden at det var uinteressant. Fem av studentene mente at NRK burde informere om det ”av og til”. Hele 23 av 29 studenter mente NRK burde informere hver gang Gule kommenterte terror.

Hvorfor? Fordi de syntes det var oppsiktsvekkende. Det Kringkastingsrådet og NRK-ansatte synes er gammelt nytt synes 25-åringer er fullstendig forbløffende. Hver generasjon har sine egne referanser som er ulik forrige generasjon og som gjør dem til nye typer nyhetskonsumenter.

Selv mener jeg at Gules fortid er irrelevant når han uttaler seg ytringsfrihet eller religion. Men at han presenteres som nøytral forsker i akkurat terrorspørsmål synes jeg er rart. Og enda rarere når den tidligere forsvarsansatte Helge Lurås får passet sitt påskrevet som ”kontroversiell” av de samme programfolkene.