It’s not the economy, stupid; it’s the education!

All teknologiutvikling dreier seg i bunn og grunn om en ting; å erstatte menneskelig arbeidskraft med maskiner. Men det er ikke tilfeldig hvilken arbeidskraft som blir erstattet. Det er den som krever enkle håndgrep og etter hvert også tankegrep. Men for dem med høy kompetanse er det ofte omvendt; det trengs flere ingeniører når maskiner erstatter arbeidere.

USA driver teknologiutviklingen. Og landet har en høyt utdannet befolkning, høyere enn Norge. Men USAs utdanningsforspranget blir mindre. Hvis befolkningens kompetanse ikke øker i takt med teknologiutviklingen, får vi tilbudsunderskudd i den høykompetente delen av arbeidsmarkedet, og overskudd i den lavkompetente.   Det vil gi større lønnsspredning, og kan også gi lønnsnedgang for de med lavest kompetanse. Og nettopp det har skjedd i USA.

Det hører med i bildet at 5% av yrkesbefolkningen der er illegale innvandrere, i hovedsak «latinos», men også fra Asia og Afrika. (PEW)  De vil i stor grad konkurrere i den nedre delen av arbeidsmarkedet, og naturlig presse lønningene ytterligere nedover. I tillegg kommer den store legale innvandringsgruppen av «Hispanics», som også har lavere utdanning og lønnsnivå enn befolkningen for øvrig.

Og i samme retning trekker utflytting eller utkonkurrering av innenlandsk produksjon, med bilindustrien i første rekke. Her flyttes arbeidet ut i stedet for at arbeiderne flytter inn, men resultatet blir det samme, færre arbeidplasser i USA for dem med lite utdanning.

Og da er det kanskje ikke så rart at en wanneberedneck som vil bremse flyt av både folk (som vi også diskutere i Norge)  og varer (som vi faktisk begrenser i Norge for å verne landbruket)  vinner presidentvalget. På tross av, ikke på grunn av usmaklige og usaklige holdninger og utsagn.

Men it can’t happen here? Vel, cant’it?  Kanskje ikke så lenge vi kan holde lønnsnivået oppe gjennom rause trygdesatser som i praksis setter minimumslønnen i arbeidsmarkedet. Men det begynner å bli svært dyrt. Og vi ser en urovekkende stabil nedgang i yrkesdeltakelsen. Menn har redusert yrkesdeltakelsen helt siden 70-tallet. Og nå kommer kvinnene etter. Særlig unge med lav utdanning og innvandrere – som generelt har lavere kompetanse enn majoritetsbefolkningen – har problemer med å komme inn i arbeidsmarkedet.

Og hvis vi i tillegg får politikere som kaller velgerne søppel, så kan løpet være kjørt her også.

PS. Børge Brende «Har jobbet opp mot Trump i et halvt år» skriver VG. Hmmm – her var det vel et «opp» for mye? DS