Regjeringsutvalg om delingsøkonomi: Hurra!

Noen leverer frokosten på døra di for Morgenlevering. Noen kjører den bilen du bestilte via Uber. Og hvem vasker, når du bestiller vask gjennom Weclean? Delingsøkonomien er ikke mest teknologi. Delingsøkonomien er mest alle de som jobber i den.

Delingsøkonomien har gjort USA til et dystopia for arbeidsfolk, hevdes det i denne artikkelen, noe av det beste jeg har lest om delingsøkonomien verste sider. Spørsmålet er: Trenger det være slik? Skandinavia har noe USA ikke har: Gode arbeidervernlover og kanskje enda viktigere: En høy organiseringsgrad, både blant arbeidstakere og arbeidsgivere.

Denne uka satte regjeringen ned et utvalg som skal se på konsekvensene av delingsøkonomi. Mandatet er bredt og favner både produktivitet, forbrukerersiden og konsekvensene i arbeidslivet. Dagens Næringsliv har i dag (7.3) en leder om utvalget. De henviser til at utskjelte Uber har blitt et arbeidstilbud for innvandrerungdom fra belastede bydeler og at sosialistene stikker kjepper i hjulene for noe som er udelt positivt, slik lederen framstiller det. I Norge har som kjent politiet avskiltet Uber-sjåfører.

Vi i Trolltekst har tidligere skrevet om «prekariatet», et ord for en ny klasse løsarbeidere. Vil delingsøkonomien fyre opp under en ny og uheldig klasseskiller? Ikke nødvendigvis. Norge har et arbeidsliv som burde kunne si «Ja takk, begge deler». Vi vil ha både effektiv ressursbruk fasilitert av ny teknologi og gode forhold for alle de som leverer varene.

I tillegg til trepartssamarbeidet i arbeidslivet er vi et gjennomdigitalisert folk. Delingsøkonomi betyr at alle transaksjoner registreres digitalt. Med en full integrering med skattessystemet kan delingsøkonomi faktisk bidra til å kvele svart arbeid. Dersom virksomhetene er registrert i Norge vil både arbeidernes (som ofte er næringsdrivende) og eiernes penger beskattes i Norge.

Høy organiseringsgrad i arbeidslivet, en usedvanlig foroverlent skattedirektør og gründere som vil skatte i Norge. Kanskje vi blir de første som klarer å gjøre delingsøkonomien bra, også for de som leverer pizzaen og vasker gulvene? Uansett; Bra at regjeringen er kjapt ute med et utvalg som skal se på muligheter, konsekvenser og hvilke regler som bør tilpasses en ny virkelighet. Utvalget, som ledes av Tommy Staahl Gabrielsen (professor ved Universitetet i Bergen) skal levere 1. februar 2017. Da får vi den store diskusjonen om skatt og arbeid i delingsøkonomien, og det i akkurat passe tid før LO-kongressen (mai 2017) og stortingsvalget (september 2017). Følg med!

Les mer: Kommer robotene og tar jobbene våre? Sintef-notatet Effekter av teknologiske endringer på norsk nærings- og arbeisliv (50 sider) er interessant lesning. Her er delingsøkonomien bare en liten del av et større bilde av ulike teknologier som vil endre arbeids- og næringsliv.