Ulv, ulv fra Solbakken

LO kaller egne tariffavtaler sosial dumping. Det er ikke særlig lurt. Denne saken ble også publisert i Aftenposten 13. juli 2015.

Sosial dumping er den største trusselen mot norsk arbeidsliv.  Det handler om arbeid der verken normal lønn, skatteinnbetaling eller HMS er på plass. Fenomenet vokser og truer den norske samfunnsmodellen.

Hvor klokt er det da å bruke uttrykket sosial dumping om anledningen til å bruke minstelønnssatser i LOs egne tariffavtaler på innleide arbeidstakere?

Ifølge likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven skal ansatte i bemanningsforetak tjene minst det samme som ansatte i den bedriften de er utleid til. Regjeringen kom nylig med en forskrift som gjør det mulig å lønne dem etter gjeldende tariffavtale i bemanningsforetaket i stedet for.

Den nye forskriften anerkjenner tariffavtalen som et godkjentstempel på anstendige forhold. Derfor kan de bemanningsforetakene som har tariffavtale nå velge å avlønne etter den i stedet for etter kundens lønnssatser. Det vil for noen bemanningsforetak forenkle administrasjonen vesentlig.

Jeg skrev om den nye forskriften i Aftenposten 8. juli og Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO, svarte 9. juli. Jeg tror forskriften er fornuftig men erkjenner at den kan gi lønnspress. Lønnspress kan skje fordi bemanningsforetakets tariffavtale kan ha minstelønnssatser som ligger under lønnsbetingelsene for de ansatte hos bemanningsforetakets kunde (innleiebedriften).

Det er naturlig at LO er mot ethvert forhold som kan gi lønnspress. Men det er ikke naturlig at LO bruker uttrykket sosial dumping om saken. LO kaller sine egne tariffavtaler for sosial dumping!

Solbakken er gutten i Æsops fabel som ropte ”ulv ulv” i utrengsmål. Da ulven virkelig en dag kom og han igjen ropte ”ulv ” var det ingen i landsbyen som gadd å komme løpende til for å hjelpe.

Vi trenger en bred allianse i norsk politikk og arbeidsliv mot sosial dumping; ulven som truer og stadig kommer nærmere. Da er det uklokt av LO å rope ”ulv ulv” i utrengsmål. Dette er ikke sosial dumping, det er en ordinær interessekonflikt.

Vil du ha mine saker rett i innboksen? Da får du også eboka «Det glade vanvidd» gratis som velkomst. Her er lenken for å melde seg på nyhetsbrevet.