LO misbruker begrepet sosial dumping

Akkurat da LO-ledelsen hadde gått i ferie smatt en liten forskriftsendring ut fra Arbeidsdepartementet. En regelendring som gjør livet lettere for bemanningsbransjen. Denne saken er også publisert i Aftenposten.

Et bemanningsforetak er det vi kalte ”vikarbyrå” i gamle dager. Den nye forskriften sier at innleide arbeidstakere (”vikarer”) kan lønnes etter bemanningsforetakets egen tariffavtale. Tidligere var det slik at de alltid skulle lønnes på samme vilkår som hos innleiebedriften (bemanningsforetakets kunde).

Da Norge implementerte det såkalte vikarbyrådirektivet ble det ulovlig å lønne innleide arbeidstakere dårligere enn de vanlige ansatte hos kunden. Det kalles likebehandlingsprinsippet. I utgangspunktet er det en god regel som sikrer anstendig lønn for arbeidstakere som går fra oppdrag til oppdrag.

Tungvint system
Haken ved likebehandlingsprinsippet er at det er tungvint. Som utleier (altså ”vikarbyrå”) må man undersøke lønnsforholdene hos kunden før man kan gi et tilbud om prisen på arbeidskraften som skal leies ut. Overtidsgodtgjørelse, reisegodtgjørelse og en rekke andre goder må også tas med i beregningen. Systemet blir fort uhåndterlig.

De bemanningsforetakene som hadde egen tariffavtale med sine arbeidstakere fikk det ekstra tungvint. To regelsett, begge laget for å beskytte arbeidstaker skulle administreres samtidig.

Å ha tariffavtale ble dermed en konkurranse-ulempe. Bemanningsforetakene hadde ingen insentiver for å inngå tariffavtale med sine ansatte. Det kan de få nå.

Omkamp fra LO?
Det er fortsatt noen usikre forhold rundt hvordan den nye forskriften skal praktiseres. LO ønsket ikke regelendringen og vil nok prøve ulike former for omkamp.

Det paradoksale er at tariffavtale plutselig ikke er bra nok for LO, når avtalen gjelder et bemanningsforetak. Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO, slo på storslegga i Klassekampen 7. juli og kalte forskriftsendringen ”sosial dumping”. Det er en uklok uttalelse.

Hva vil regelendringen føre til? Jo, at bemanningsforetakene kan velge, enten å lønne etter kundens satser eller etter egen tariffavtale. Dersom tariffavtale er billigst vil de trolig velge det. Det kan føre til lavere lønn for de innleide. Det kalles lønnspress, ikke sosial dumping. LO-ledelsen bør lære seg forskjellen på de to begrepene.
Da Danmark fikk en liknende regelendring i 2013 førte det til en økning i tariffdekningen i bemanningsbransjen. I valget mellom å måtte undersøke hver eneste kundes lønnssatser eller å holde seg med egen tariff, så valgte mange bemanningsbyråer det siste.
For LO er bemanningsforetakene en trussel. Balansen mellom å beskytte egne medlemmer og å nå de ansatte i bemanningsforetakene er vanskelig. Den prøven må LO bestå. I hvert fall hvis LO skal være relevant, også i det nye arbeidslivet.

Her er Tor-Arne Solbakkens svar i Aftenposten: Ørjasæters nye arbeidsliv

Vil du ha mine saker rett i innboksen? Da får du også eboka «Det glade vanvidd» gratis som velkomst. Her er lenken for å melde seg på nyhetsbrevet.