Entreprenør eller forfatter?

Kulturminister Thorhild Widvey mener norske kunstnere må bli entreprenører. Noe ved budskapet er viktig og riktig: De statlige støtteordningene gjør norske kunstnere gode til å skrive søknader, på bekostning av publikumskontakt. Der statsfinansierte ordninger er de største og viktigste kundene blir de andre kundene, publikum, neglisjert. Dermed blir kunstnerne mer og mer fjerne fra folk flest. Det er ikke bra.

På den andre siden har nettopp disse ordningene skapt mye bra kunst. Organisasjonenes egne stipendordninger har også fungert godt, i hvert fall i den sektoren jeg kjenner best, litteraturen. Widvey selv har ikke imponert som kjenner av den sektoren hun leder. Så hva svarer kunstnerne selv eller representanter for dem?

Siste nummer av Prosa gir ett av mange svar. Sindre Hovdenakk, redaktøren for Norges største litterærere tidsskrift er selvfølgelig svært negativ til Widvey i sin lederartikkel. Og med hvilken forretningsmessige kompetanse! Siste setning var sarkastisk ment. Hovdenakk blander sammen to begreper på en måte som viser hvor lite han kan om alminnelig forretningsvirksomhet. Jeg siterer:

«Selve språket og begrepsbruken omkring kulturlivet tyder på at man prøver å bygge opp en forestilling om at forfattere og kunstnere ikke i sterk nok grad er i stand til å tilpasse seg samfunnets forventinger til hva de skal «levere». Derfor må de omstille seg, tenke salg og markedsføring, heter det. Drive entreprenørskap det nye «buzzordet» akkurat nå.»

Greit nok, Hovdenakk liker ikke buzzord, men kanskje han skal lære seg hva de betyr? Les screenshotet nedenfor for å ta del i redaktørens artige fortsettelse på resonnementet:
Skjermbilde 2015-04-28 kl. 07.28.22

Entreprenørskap er faktisk ikke det samme som entreprenørbransje, Hovdenakk … det første er et uttrykk for forretningsmessig nyskaping, gjerne knyttet til små vekstbedrifter. Når man sier «entreprenørbransje» handler det om bygg- og anleggsektoren, altså noe helt annet … For så vidt ikke uvanlig at et ord på norsk kan ha flere betydninger.

Sindre Hovdenakk refser altså kulturministeren for manglende begrepsforståelse før han selv tar førstepremie i nettopp manglende begrepsforståelse. Slik gir han ufrivillig Widvey et poeng: Kulturfolk skjønner ikke forretning, ikke en gang elementær språkbruk om forretning. Gratulerer.

PS: Tidsskriftet Prosa eies av Norsk faglitterær forfatterforening, der jeg selv er medlem og har mottatt stipender, slik min mann har mottatt stipender fra Statens kunstnerråd og den skjønnlitterære forfatterforeningen. Som tilhenger av dagens støtteordninger er jeg altså hylende inhabil.