Lærernes arbeidstid betyr ingenting

«Er han heldig med lærer» spør vi gjerne foreldre med barn i skolealder. Vi spør aldri: «Har han en lærer som fyller arbeidstiden»? Læreren betyr alt for barnas hverdag, trivsel og læring. Om den samme læreren fyller en 37,5 timers uke eller ikke betyr ingenting.

Dersom KS vinner fram med kravet om bundet arbeidstid på 37,5 timer i uka, vil det kanskje stramme opp de dårlige lærerne. Men de beste lærerne vil slutte. For de flinkeste gikk inn i dette yrket med en klar formening om at jobben gir noen goder og noen byrder. Og godene for de beste er oppsummert: Stor frihet, korte dager i noen perioder, lange ferier og god pensjon.

Byrden er moderat lønn og lusne kontorer, eller hva man skal kalle de små båsene de bruker. Men den største belastningen er rett og slett at det er en tøff jobb å lede en klasse. Fronte 20-30 unge time etter time, få med seg alle, inspirere og oppdra, vise  autoritet og oppnå læring. Det er ingen jobb for pyser.

Vil du ha mine artikler rett i innboksen? Enkel på- og avmelding. Trykk på denne lenken.

Mange lærere klarer ikke å lede klassen, altså det som er kjernen i jobben. Disse lærerne har i praksis et sterkt oppsigelsesvern. De ødelegger skolegangen til titalls, ja hundretalls barn gjennom sitt yrkesliv. De tjener like mye og har samme betingelser som de gode lærerne. Lærerorganisasjonene har stått beinhardt på at alle skal behandles likt.

I artikkelen «Too cool for school?» dokumenterer forskere fra Norges Handelshøyskole hvordan lærernes IQ har sunket de siste generasjoner. Det er kanskje den rapporten som tydeligst viser hvordan kvaliteten i skolen synker. IQ er nemlig den enkeltvariabelen som tydeligst korrelerer med gode yrkesresultater, i læreryrket som i andre yrker. Undersøkelsen fra Handelshøyskolen, her gjengitt av NRK, viser også at det er de flinkeste som slutter i skolen. Med andre ord, de mindre flinke slutter sjelden.

Det haster med å gjøre jobben mer attraktiv for de dyktige lærerne og for unge som vurderer læreryrket. Å få de flinkeste til å bli i skolen er mye mer effektivt enn å etterutdanne de middelmådige, slik regjeringen sverger til. Å kontrollere arbeidstiden hardere derimot er omtrent det dummeste man kan gjøre hvis målet er å heve kvaliteten i skolen. Da fjernes det ene substansielle yrkesgodet lærerne har, ved siden av god pensjon.

Ifølge OECD-undersøkelsen TALIS, som utføres årlig, jobber norske lærere nemlig mindre enn oss andre. Dette ble beskrevet  i Kommunal Rapport allerede i 2009 og gjengis også i Aftenposten i dag 26. juni 2014. Derfor er det tragikomisk når lærerne nå står fram i alle aviser og bedyrer hvor mange arbeidstimer de jobber. Hvordan rettebunkene vokser og kveldene blir lange. Dermed går de inn på arbeidsgiversidens fullstendig gale premisser: At kvalitet måles i antall timeverk.

De beste fikser jobben så godt at de jobber mindre enn oss andre, målt i timer. Det er dem vel unt. Bare når de beste kan kapitalisere på erfaring og kunnskap slik at de selv får mye fritid, vil de ønske å bli i skolen. Og det er akkurat der vi trenger dem.

Vil du ha mine artikler rett i innboksen? Enkel på- og avmelding. Trykk på denne lenken.

Alle bloggposter paralellpubliseres på blogg.orjas.no hos Nettavisen og her på Orjas.no, min egen nettside.