Ikke nedvurder Sørlandet

Aftenposten har i helgen laget forside på Sørlandets hjemmeværende kvinner. De er visstnok kilden til dårlige levekår. Og Fylkesmannen følger opp: Sørlandsidyllen er en kulisse sier hun. Det er en drøy nedvurdering av landsdelens folk.

Den samme debatten gikk i fjor, i avisa Vårt Land. Både sjefredaktøren i Fædrelandsvennen og Vårt Lands Åshild Mathisen kalte manglende likestilling for ”Sørlandets verkebyll”.

Kanskje vi heller skal høre hva de hjemme- og deltidsarbeidende kvinnene sier selv? Rapporten ”Arbeid ute og hjemme: Sørlandske mødres valg og vurderinger” fra Agderforskning i 2005 er en grundig gjennomgang av kvinners valg med intervjuer av representative utvalg i seks kommuner.

Rapporten beskriver kvinner med et verdisyn vidt forskjellig fra storsamfunnets likestillingsideologi. De er glade for og stolte over å være hjemme. Ja, disse damene synes synd på sine medsøstre som må jobbe heltid. Hvis de møter nedsettende kommentarer fra yrkeskvinner tolker de det som utslag av misunnelse.

Kvinnene føler seg godt verdsatt i familie og omgangskrets for jobben de gjør hjemme. De tar aktivt avstand fra det materialistiske verdisynet de mener preger karrierekvinner i Oslo. ”Med flunkende nytt hus, hytte og båt, da må en jobbe!” som en av dem sier i en typisk kommentar.

De mener de kan være hjemme fordi de har råd til det. Og grunnen til at de har råd til det er at dels at de bor på et lite sted og dels at de velger bort en del materielle goder. Nettopp holdningen til det materielle er noe av det mest interessante i rapporten. Og jo mer religiøse de er, jo mer forfekter de verdien av tid framfor gods og gull. Er slike holdninger et problem, eller er det tvert i mot norsk motkultur på sitt beste?

Det betyr ikke at alt er solskinn i Agder. Det jeg også leser ut av rapporten er at disse kvinnene har få jobber å velge mellom, dersom de skulle ønske å jobbe. De utvalgte kommunene har en fattig næringsstruktur og både kvinner og menn har lav utdanning.

Arbeids- og næringsliv er et mer interessant spor enn manglende likestilling hvis man vil bedre levekårene i Agder. Å skylde på «gammeldagse kjønnsroller» er et sidespor, og en nedvurdering.

Typiske «sørlandskvinner» mener altså, ifølge forskningsrapporten der de selv blir intervjuet, at de er hjemme fordi barna har det best da. Det er en påstand vi yrkeskvinner ikke tåler å høre. Hvorfor? Fordi vi er livredd for at det kan være sant.

For det er det som er verkebyllen. Ikke yrkesaktiviteten, men hvordan vi stiller opp som mødre. Disse damene mener at de stiller opp for ungene sine og at vi som gjør karriere ikke gjør det. Men ærlig talt, her kan vel begge parter senke skuldrene litt? De tilpasser seg et ensidig og ikke altfor spennende arbeidsmarked ved å satse på nabolag og kirkeliv. Vi tilpasser oss et liv med høye utgifter, morsommere jobber men også en mer hesblesende hverdag.

Men Aftenposten ser ut til å svelge arbeidslinja rått, ved måten de presenterer en annen (og ferskere) forskningsrapport. Her får kvinnene skylda for alt fra uføretall til kriminalitet. Det er tullete og respektløst. Kvinner i alle landsdeler bør forsvare sin rett til å ta egne valg.

Vil du ha mine artikler rett i innboksen? Enkel på- og avmelding. Trykk på denne lenken.

Deler av denne teksten har vært publisert før, i fjor i samme diskusjon i Vårt Land.