Personlighet: Derfor heier damer på hverandre

Slik heier kvinner hverandre frem, skrev Aftenposten lørdag 15.03, og beskrev bokslippet til Anita Krohn Traaseth som et eneste langt heie- og rosejippo. ”Sukkersøt hurraretorikk” skriver Eva Grinde i en kritisk kommentar i Dagens Næringsliv 17.03. Jeg var tilstede under bokslippet, tvitret entusiastisk og har lyst til å spe på med noen ferske funn fra psykometri.

anitaJa, kvinner roser mer. I de store tall, når det blir mange nok av oss, så er vi mer sosialt orienterte entusiaster enn menn. Det empiriske belegget for påstanden finner du i artikkelen Gender differences in personality across the ten aspects of the Big Five av Weisberg, DeYoung og Hirsh. Kortversjonen får du ved å lese videre.

Personlighet kan måles, i hvert fall ifølge psykometrien, som vi litt uhøytidelig kan kalle psykologenes måle- og telleavdeling. Uhorvelig mengder empiriske data er matet inn i psykometriske modeller de siste tiårene, for å finne sammenhenger mellom personlige egenskaper og folk i ulike jobber, ulike aldre, kulturer, og ja, selvfølgelig: Kjønn.

De fem store personlighetstrekkene som gjelder er ekstroversjon, omgjengelighet, planmessighet, nevrotisisme og åpenhet. I tillegg til disse fem faktorene er IQ en viktig tilleggsfaktor, å ha 80 i IQ og høy ekstroversjon blir et annet utfall enn 140 i IQ og like høy bråke- og synlighetsfaktor. Med fem personlighetstrekk i tillegg til IQ blir variasjonsmulighetene uendelige.

Artikkelen til Weisberg, DeYoung og Hirsh åpner med å gjenta det som er funnet fra før, at kvinner er litt høyere på ekstroversjon og enda litt høyere på omgjengelighet og nevrotisisme, mens kjønnene er omtrent like på planmessighet og åpenhet. Men så splitter de disse fem kategoriene i to, slik at vi får ti kategorier. Og da blir kjønnsforskjellene større. Det interessante i denne sammenhengen (heia- og rosekulturen) er at trekket ekstroversjon splittes i henholdsvis entusiasme og pågåenhet. Og da blir kjønnsforskjellene mye større. For å si det enkelt: Kvinner er entusiaster, menn er pågående. Og kvinner er jo i tillegg høyere på faktoren omgjengelighet.

OmgjengelighetOg som jeg forklarer i boka Er du en god sjef, om personlighet og ledelse: Det gjelder selvfølgelig ikke alle, det slår kun ut i store tall. Når jeg holder foredrag om kjønnsforskjeller starter vi der, med å forklare forskjellen på små og store tall, og folk får seg en aha-opplevelse. Men såpass mange som vi er på twitter og på Anitas boklansering, så merkes det faktisk. På bildet over ser du akkurat hvor stor kjønnsforskjellen er, her på trekket omgjengelighet, nummer to i Big-Five. Figuren er hentet fra artikkelen til Weisberg, DeYoung og Hirsch.

Jada, vi er mer bråkete, virker mer ukriitske, heier mer, roser mer. Og det bør definitivt diskuteres og debatteres. Men som fenomen er det bare en naturlig følge av at kvinnene nå dominerer i enkelte sammenhenger. Jeg ser fram til forsiden i Aftenposten i desember, når de har luktet på testesteronet på Theatercafeen og gjort sine betraktninger om alfahannenes samværsform. Det er også verdt en forside og kritiske betraktninger fra kommentariatet i etterkant.  Menn og kvinner er forskjellige. Men bare litt, og bare i store tall. Og fremfor alt er vi forskjellige når situasjonen tillater det; Slik det gjør det i halvsosiale sammenhenger som bokslipp og lutefisklag.

Vil du lese en artikkel til om kjønnsforskjeller? Les: Likestillingsparadokset.

Vil du vite mer om kjønnsforskjeller og ledelse? Da kan du sjekke ut mine foredrag her. Vil du ha mine saker rett i innboksen? Da får du også eboka «Det glade vanvidd» gratis som velkomst. Her er lenken for å melde seg på nyhetsbrevet.