Teambygging uten verdighet

Dette filmklippet har gått sin seiersgang på Facebook. Det viser en typisk teambyggingsaktivitet med en gjeng næringslivsledere. 

Filmen er sett av 46 000 hittil, og det kunne disse gutta neppe tenkt seg til på forhånd. Tenk på det neste gang noen tar opp mobilen når det er teambygging på jobben din.

Trøst dere med at dette er ingenting, sammenliknet med lederutviklingen på 80- og 90-tallet, der middelet gjerne var høy følelsesmessig intensitet, bokstavelig talt med skrik og gråt. «En deltaker var faktisk blitt akutt psykotisk på denne konferansen, men kom tilbake etter noen dagers sykehusopphold», skriver Moxnes lakonisk på s. 179.

Jeg jobbet i fagforening på begynnelsen av 90-tallet, da et medlem, en mellomleder ble sagt opp fordi han nektet å dra på lederutvikling. I den saken kunne faktisk §4 i Arbeidsmiljøloven vært relevant. For § 4-3, første ledd, som lyder sånn: Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.

Mannen ville nemlig skjerme seg fra noe som virkelig truet hans integritet og verdighet, en invaderende form for lederutvikling. Det var bare en hake – paragrafen fantes ikke på det tidspunktet. Det var tilsvarende bestemmelser, men de var ikke like klare i ordlyden.

Både A-magasinet og Dagens Næringsliv har hatt lange reportasjer om folk som blir psykisk ødelagt av teambygging og lederutviklingsaktiviteter. Og – faktisk av noe så tilsynelatende uangripelig som arbeidsmiljøundersøkelser. Bitten Nordrik har skrevet en hel bok om det siste, den heter Psykososial arbeidsmiljøkartlegging – en trojansk hest? og anbefales.

To arbeidsrettsadvokater og jeg har i boka Bedre ledelse skrevet om det samme, som ett av flere kapitler. Hvor går grensa for hva du skal bli utsatt for av privat invadering på jobb? Les mer om boka Bedre ledelse her.