Julebordets juridiske etterspill

Desember er tiden for uheldige jobb-utskeielser og januar er tid for opprydding fra personalavdelingen. Her er en uttalelse fra Likestillings- og diskrimineringsombudet som siste tilskudd i samlingen av heftige julebordssaker. En enda verre sak, den om salgssjefen som drev sextrakassering, følger under.

En mann fra Kosovo mente seg trakassert på grunn av nasjonal opprinnelse da lagersjefen gjentatte ganger på firmaets julebord uttalte at «folk fra Kosovo er løgnere».

Ombudet mente at uttalelser på et julebord i regi av arbeidsgiver har skjedd på arbeidslivets område. Altså at dette ikke var en privat fest, men en del av mannens jobb. Da skal han være beskyttet mot trakassering, både ved arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven.

Spørsmålet var om uttalelsen innebar trakassering i juridisk forstand. Var det ille nok å få høre at «folk fra Kosovo er løgnere»?  At ordene ble uttalt av en sjef gjorde saken mer alvorlig, mente ombudet. Ytringen kunne jo gi inntrykk av at han som lagersjef ikke lenger hadde tillitt til mannen.

Dessuten burde lagersjefen forstått at mannen opplevde uttalelsene som krenkende og derfor beklaget. Men lagersjefen beklaget ikke, han bare gjentok og gjentok at «folk fra Kosovo er løgnere». Ombudet fant derfor at uttalelsen var krenkende og innebar trakassering i strid med diskrimineringsloven.

På denne tiden for tre år siden skrev jeg bloggposten unngå sex på julebordet. Den handlet om salgssjefen som fikk beskjed av HR-sjefen om å sørge for hjemtransport for en overstadig beruset 18-åring. Men i stedet for å få henne trygt hjem tok han den nyansatte jenta opp i hotellkorridoren og hadde sex med henne der.

Da den 40-årige mannen ble stoppet midt i akten av hotellbetjeningen gikk han like godt i gang med å overfalle en annen nyansatt 18-åring, før han ble kastet ut. Dagen etter ble han sagt opp, og saksøkte arbeidsgiver, tapte i Tingretten og deretter i Lagmannsretten. Det er derfor saken er så godt kjent (ingenting er bedre sakprosa enn en god dom).

Begge sakene er full av gode betraktninger om arbeidsgivers ansvar og det kan oppsummeres slik: Vernet mot diskriminering og trakassering gjelder på julebordet også. Høy promille er ingen unnskyldning, overhodet ikke og særlig ikke for sjefer.

Les mer om julebord: Shazia Sarwar som drakk Pepsi Max og nøt varmen fra fulle kolleger og Knut Johannessen som forklarer oss hva Odals-Campari er.